Home

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”

 FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, în calitate de beneficiar,în parteneriat cu S.C. FORMARE MANAGERIALĂ ÎN TURISM-FMT și S.C. ABEONA S.R.L., implementează proiectul: ”Performanță Economică prin Antreprenoriat în Regiunea Centru”        POCU/82/3/7/105275

Valoarea totală a proiectului: 21.704.666,72 lei din care valoarea cofinanțării UE: 18.259.511,45 lei

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 36 luni (15 ianuarie 2018 -14 ianuarie 2021) în regiunea Centru, la nivelul județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Alba şi Sibiu.

 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană