Despre proiect

TITLUL PROIECTULUI

Performanta Economica prin Antreprenoriat in Regiunea Centru

Cod proiect 105275

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Cresterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piata muncii si dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 750 persoane prin furnizarea unor masuri integrate de antreprenoriat, orientate pe cresterea mobilitatii si a gradului de ocupare a persoanelor somere, inactive, inclusiv a infiintarii si dezvoltarii unor activitati independente non-agricole in scopul crearii de noi locuri de munca durabile in zonele urbane din regiunea de implementare Centru.

Proiectul vizeaza cresterea nivelului de informare si dezvoltarea antreprenoriatului judetean/regional in mediul urban, imbunatatirea mediului de afaceri, a calitatii vietii si a incluziunii sociale pentru 750 persoane (somere, inactive sau care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) din regiunea Centru, prin interventii integrate si viabile, care sa conduca la dezvoltarea sustenabila, dinamica si competitiva a comunitatilor din care fac parte si a sectorului IMM pe plan regional.

Activitate: A1. Campanii de informare a publicului la nivelul regiunii Centru, privind avantajele si accesul la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial (etapa I de implementare)

Activitate: A2. Selectarea si monitorizarea grupului tinta beneficiar al programului de formare antreprenoriala la nivelul regiunii Centru (etapa I de implementare)

Activitate: A3. Organizarea si derularea unui program de formare antreprenoriala a 750 persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola, din regiunea Centru, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoastere nationala, in vederea dezvoltarii performantei si consolidarii unor activitati independente in scopul crearii de noi locuri de munca (etapa I de implementare)

Activitate: A4. Selectia a 90 planuri de afaceri propuse de catre persoanele care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in zona urbana a regiunii Centru, in scopul crearii de noi locuri de munca si dezvoltarii antreprenoriatului (etapa I de implementare)

Activitate: A5. Organizarea si efectuarea de stagii de practica in intreprinderi relevante functionale de catre persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea infiintarii de afaceri non-agricole in zona urbana a regiunii Centru (etapa I de implementare)

Activitate: A6. Activitati-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finantare in zona urbana a regiunii Centru (etapa II de implementare)

Activitate: A7. Sprijin personalizat prin implementarea unui program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii celor 90 afaceri finantate in cadrul proiectului la nivelul regiunii Centru (etapa III de implementare)

Activitate: A8. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achizitii, control si evaluare) (activitate transversala)

Activitate: A9. Activitati aferente cheltuielilor indirecte in cadrul proiectului (activitate transversala)

Activitate: A10. Activitati de informare si publicitate a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului (activitate transversala)