Grup tinta

BENEFICIILE PARTICIPARII CA GRUP TINTA IN PROIECT

 • dobândirea de cunoștințe, aptitudini și abilitați antreprenoriale
 • participarea la un curs de competențe antreprenoriale finalizat cu o diplomă recunoscută de Autoritatea Națională pentru Calificări
 • posibilitatea de a începe o afacere pe cont propriu în majoritatea domeniilor de activitate
 • până la 40.000 Euro ajutor de minimis din bani publici,în proporție de 100% pentru derularea afacerii
 • avantajul de a fi consiliat și monitorizat de profeşioniști în implementarea afacerii
 • participare gratuită la toate activitățile proiectului

DEFINIREA GRUPULUI TINTA

Din punct de vedere al cuantificarii, grupul-tinta (GT) vizat cuprinde 750 persoane fizice, cu resedinta sau domiciliul in mediul rural sau urban in regiunea de implementare a proiectului Centru si care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban intr-unul din cele 6 judete componente ale regiunii, respectiv Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Alba si Sibiu, carora le sunt adresate actiuni complexe si integrate in vederea asigurarii unei sustenabilitati a interventiei.

Conditii de inscriere in grupul tinta 

 • sa fie persoane fizice (somere/inactive/cu un loc de munca) care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban din regiunea Centru;
 • persoanele fizice care le infiinteaza sa nu aiba calitatea de asociati majoritar in structura altor Societati Comerciale, la data semnarii contractului de subventie pentru ajutorul de minimis
 • sa aiba resedinta/domiciliul in mediul rural sau urban din cele 6 judete componente ale regiunii Centru
 • sa nu faca parte din categoria tinerii NEETs cu varsta 16-24 ani
 • sa nu fi beneficiat de nicio alta finantare din fonduri publice nationale/comunitare în calitate de participant la acelasi program de formare antreprenoriala pentru care opteaza
 • sa fie de accord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate
 • sa aiba disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectata, cu respectarea principiului egalitatii de sanse/gen si non-discriminarii

Modalitati de inscriere in Grupul Tinta

Persoanele interesate sa participe ca Grup tinta in proiect pot obtine informatii suplimentare si se pot inscrie la urmatoarele date de contact:

Pentru județele Alba şi Hargita

 FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A ŞINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Tel:0748.156.146

E-mail:contact@performanta-antreprenoariat.ro

Webşite: www.şindalimenta

Pentru județele: Brasov şi Sibiu

 FORMARE MANAGERIALA IN TURISM-FMT 

Tel: 0368 800560/ 0728 314949

E-mail:office@sfmt.ro

Webşite: www.sfmt.ro

Pentru județele: Brasov, Covasna şi Mures

 SC ABEONA SRL

Tel: 0368.427000 / 0770.778375.

E-mail:office@abeonaturism.ro

Webşite: www.abeonaturism.ro